Sint-Martinuskerk Berg - nieuwe data!

Vlaamse Meesters op hun plek!

Van de romaanse kerk uit eind 11de, begin 12de eeuw resten de middenbeuk, de onderbouw van
het transept, het romaans portaal in de noordelijke zijbeuk en de onderbouw van de toren.
De toren dateert wellicht uit de 13de eeuw. Hij werd in 1792 verhoogd. In de 15de eeuw wordt
het romaans koor vervangen door het huidige, gotische koor. In 1870 werd de kerk
gerestaureerd door Leon Jaminé, in 1902 door Mathieu Christiaens en in 1984-1989 onder
leiding van Erik Martens.
Merkwaardige Apostelbalk uit de 15de eeuw.
Beelden: Anna ten Drieën, Martinus.
Mooi panorama vanaf de scheidingslijn Maas- en Scheldebekken. Aandacht voor de geologie achter de gebruikte bouwmaterialen.

De bezoeken gaan door op volgende data : 

  • zondag 8 september 2024 om 14 uur

Reserveer op voorhand via info@visittongeren.be.