Sint-Gertrudiskerk Riksingen

Bezoek aan de Sint-Gertrudiskerk van Riksingen op zondag 5 mei 2024 om 14 uur

Deze kerk werd in 1940-1941 gebouwd naar ontwerp van J. Deré ter vervanging van een
classicistische zaalkerk. De vroeg-gotische toren (13de eeuw) bleef behouden.
Schilderij met voorstelling van de Opwekking van Lazarus, de Gedaanteverandering op de berg
Tabor. Beeld van Gertrudis met muizen als attribuut.

Reserveer op voorhand via info@visittongeren.be.