Hedendaagse kunst

Tongeren was in de Romeinse periode z’n tijd al vér vooruit. En ook vandaag krijgen het heden en de toekomst een prominente plaats in het straatbeeld.

Het was Barbara Wyckmans die het kunstproject De 9de Maand introduceerde. Dit langlopende expoproject installeert om de twee jaar een hedendaags kunstwerk in het stadscentrum van Tongeren. Zo creëert de oudste stad een nieuwe moderne kunstroute door en langs het befaamde erfgoed en bevestigt zij zijn imago van trendsetter.

In Memoriam

Renato Nicolodi (°1980) tracht om via zijn werk een universele sacraliteit op te roepen. Zijn werken vormen monumentale bakens voor de hedendaagse mens die leeft in een tijd waarin de maatschappij in een stroomversnelling is terechtgekomen en waarin alles in vraag wordt gesteld. Het zijn visuele ankerpunten die de toeschouwer uitnodigen tot reflectie en meditatie.

Luizado

Inspiratie voor deze zes meter hoge sculptuur van kunstenaar Nick Ervinck was de Jupitergigant in het Gallo-Romeins Museum. 

Roman Riots

Met Roman Riots geeft Nadia Naveau een moderne interpretatie aan de Centauromachie, een Grieks mythisch gevecht dat vaak opduikt in de kunst van de Klassieke Oudheid. Slechts enkele fragmenten van deze historische beeldengroep werden teruggevonden. De ontbrekende delen werden vervangen door metaal. Kijk vooral goed. Je zal verrast zijn door enkele absurde elementen. Apollo met een motorhelm, een Centaur met een duikhelm, een opmerkelijke Rolls Royce, … Zelfs cartoonfiguur Popeye kreeg een plekje in het werk.

Dit kunstwerk is te bezichtigen in de vijver aan cc De Velinx.

To the Point

(Liliane Vertessen – Museumplein) / Het werk To the Point verwijst enerzijds naar de gelaagdheid van Tongeren. Het Romeinse niveau ligt inmiddels op enkele meters diepte. De ‘pijl’ verwijst dan ook symbolisch naar het punt van waaruit onze geschiedenis (maar ook onze toekomst) vertrekt … Anderzijds verwijst dit kunstwerk ook naar de belangrijke rol van het Gallo-Romeins Museum: ‘To the Point’ in de betekenis van ‘kom ter zake’. De kunstenaar refereert hierbij naar de functie van een museum als instelling waar inwoners en bezoekers op heldere en duidelijke wijze uitleg krijgen bij het verleden van onze stad en regio.

The Lily Pond

The Lily Pond van Hans Op de Beeck is een indrukwekkende ‘levende’ sculptuur. Het werk is een interpretatie van een weerspiegelende vijver – al komt er geen water aan te pas. Het donkere oppervlak reflecteert de hemel, de begijnhofkerk en het omliggende groen. Reflecties van licht en omgeving wisselen elkaar af als golven. Dit is een heerlijke ontmoetingsplaats of plek om even te rusten, met zicht op de altijd bloeiende (bronzen) waterlelies.

The Third Paradise 

Michelangelo Pistoletto

Tongeren werkt samen met de Italiaanse kunstenaar Michelangelo Pistoletto, een belangrijke vertegenwoordiger van de Arte Povera, die gebruik maakt van eenvoudige materialen. Pistoletto bedacht The Third Paradise, het derde paradijs. Daarin gaat de mens op zoek naar een duurzaam evenwicht met de natuur. Een nieuw oneindigheidsteken staat symbool voor zijn denkwijze: twee kleine cirkels met daartussen een centrale ring waarin beide cirkels versmelten. 

Tongeren blijft continu inzetten om de filosofie van Michelangelo Pistoletto te verspreiden.

Le Prince Evêque

Dit kunstproject is van de hand van het artistieke duo Le Prince Evêque, maar geïnspireerd op de filosofie van Pistoletto. Het werk stelt drie tumuli (Gallo-Romeinse grafheuvels) voor die het landschap in en om Tongeren tekenen. De middelste heuvel is groter dan de overige twee, met dwars door het centrum ervan een neerwaartse koker met een spiegel die de hemel reflecteert. Het ontstane silhouet verbeeldt zo het bovenste deel van het Third Paradise-symbool.

Traces of histories

Tekeningen, sculpturen en installaties van de Belgische kunstenaar Wesley Meuris (*1977) hebben een sterk architecturaal, of zelfs wetenschappelijk karakter. Dingen die op het eerste gezicht op structuren of toestellen zouden kunnen lijken om werken of andere artefacten te presenteren, zijn in feite kunstwerken op zich. Door deze mechanismen en demonstratieobjecten aan het licht te brengen, wijst Wesley Meuris op onze manier van presenteren en kijken. Door bijvoorbeeld lege vitrines, sokkels of architecturale situaties tentoon te stellen, gereduceerd tot het meest eenvoudige apparaat, wil hij ons dingen laten zien die gewoonlijk aan onze blik ontsnappen, maar die niettemin een primordiale rol spelen in onze dagelijkse interpretatie van de wereld die ons omringt. Zijn sculpturen en installaties gaan vaak vergezeld van tekeningen en analytische schema's die het functionele karakter van deze onderwerpen versterken.

Shelter

“Egocentrisme, ongelijkheid en onze sociaaleconomische modellen drijven mensen uit elkaar. We vervreemden van elkaar en onze omgeving. Dat leidt tot eenzaamheid, verdriet en angst. Els Dietvorst maakt kunst uit noodzaak, uit hoop op verandering. Met haar werk creëert ze ontmoetingsplaatsen, manieren van samenzijn, samen delen en handelen.”
Voor het Pliniuspark in Tongeren creëerde Els de sculptuur ‘Shelter’ (oftewel Schuilplaats). Het werk verbindt een aantal essentiële elementen die aanwezig zijn in de geschiedenis van onze stad, maar die tevens relevant zijn in het artistieke pad dat Els aflegt en bewandelt.

Voor de dag

Tekeningen, sculpturen en installaties van de Belgische kunstenaar Wesley Meuris (*1977) hebben een sterk architecturaal, of zelfs wetenschappelijk karakter. Dingen die op het eerste gezicht op structuren of toestellen zouden kunnen lijken om werken of andere artefacten te presenteren, zijn in feite kunstwerken op zich. Het kunstwerk Voor de Dag van Wesley Meuris leunt nauw aan bij en (bruuskeert geenszins) de eigenheid en historiek van het gebouw. Aan
weerszijden van het pand bevonden zich ooit 2 fraai vervaardigde lantaarns. Zij getuigden van vakmanschap. Slechts één van beide lantaarns doorstond de tand des tijds. Deze lantaarn werd als onderdeel van de restauratie van het stadhuis teruggeplaatst. Zij bevindt zich aan de linkerzijde van het pand.
Aan de rechterzijde bevestigden we een kopie van de bestaande lantaarn.
We herstellen op die manier de vroegere symmetrie. De nieuwe lantaarn werd evenwel volledig uitgevoerd in een reflecterend en spiegelend materiaal.