Evermarusfeesten - 1 mei

Heilige Evermarus: wie is hij eigenlijk?

Volgens een door monniken opgetekend levensverhaal uit de twaalfde eeuw was Evermarus een Friese edelman. Hij zou zeer godvruchtig geleefd hebben en trok tegen het einde van de zevende eeuw van uit Friesland in gezelschap van zeven mannen op pelgrimstocht naar Compostella.

Tijdens hun terugtocht deden zij verschillende plaatsen aan waar heiligen vereerd werden. Op hun verdere tocht naar het graf van Sint Servatius in Maastricht werd het gezelschap onderschept en vermoord door de beruchte struikrover Hacco van Herstappe en zijn trawanten.

Dit zou zich hebben afgespeeld rond het jaar 690.

Sedert de ontdekking van zijn stoffelijke resten rond 968 en zijn daaropvolgende heiligverklaring, is Rutten in de ban van Sint Evermarus. Jaarlijks op 1 mei wordt er de marteldood van de heilige Evermarus herdacht. 

Programma 1 mei :

  •  07u00: eucharistieviering in de Sint-Evermaruskapel
  •  09u00: eucharistieviering in de kerk
  •  10u30: processie doorheen het dorp
  •  14u00: martelarenspel in kapelweide 
  •  18u00: afsluitend lof in de kerk.