Bezoek Sint-Maternuskerk

Bezoeken aan de kerk op zondag 6 oktober 2024 om 14 uur en om 15u30

Tegelijk met de start van de nieuwe woonwijk Paspoel werd ook de Sint-Maternuskerk gebouwd.

Sint-Maternus bekeerde in de 4de eeuw Tongeren en werd tegelijk bisschop van Trier, Keulen en Tongeren, zo vertelt de legende.

De kerk werd gebouwd onder leiding van architect Pierre Ulrix en ingewijd in 1971. De plannen en een deel van de inrichting werden gemaakt door pastoor Paul Perilleux in samenwerking met Jef D’Huys, Mon Goovaerts, Dolf Rigo en René Boulet. Het werd een post-moderne rondkerk met vrijstaande klokkentoren.

Sint-Maternuskerk bevindt zich boven op het grote westelijke Romeinse grafveld en heeft zicht op de Romeinse omwalling, die in vuursteen opgetrokken werd in het midden van de 2de eeuw na Chr. Een uniek archeologisch monument in ons land.