Gallo-Romeins museum overgedragen aan stad Tongeren

Stad Tongeren wordt verantwoordelijk voor het Gallo Romeins Museum

Sinds 1 januari is het Gallo-Romeins Museum overgedragen van de Provincie naar de stad Tongeren. Na meer dan 60 jaar wordt de verantwoordelijkheid voor het Gallo-Romeins Museum van de provincie Limburg overgeheveld naar de stad Tongeren.

Al sinds de 19e eeuw verzamelt het Koninklijk Geschied- en Oudheidkundig Genootschap van Tongeren tal van archeologische vondsten uit de regio. Deze vondsten werden op verschillende locaties gepresenteerd in Tongeren. Door de jaren heen werd deze verzameling alleen maar groter en opende het Provinciaal Gallo-Romeins Museum zijn deuren het publiek in 1954. Sindsdien is de collectie en de reputatie van het Gallo-Romeins Museum alleen maar gegroeid en worden er tijdelijke tentoonstellingen georganiseerd die bezoekersaantallen een serieuze boost gegeven hebben. Lees meer